THÔNG TIN TÀI KHOẢN #20

Acc Vip

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#20
Liên Quân
GIÁ NICK: 200,000 VNĐ


Rank Bạc

Số Tướng

Trang Phục

Bậc Ngọc

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #20