Thành Viên

Số Dư: 0đ

Lịch sử giao dịch

ID Giao dịch Số tiền Mô tả Thời gian
#103 Nạp Thẻ +50,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 02/06 14:22
#93 Nạp Thẻ +50,000đ Nạp Thẻ VINAPHONE Thành Công! 29/05 12:55
#77 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 26/05 11:52
#35 Nạp Thẻ +20,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 22/05 18:44
#33 Nạp Thẻ +50,000đ Nạp Thẻ VIETTEL Thành Công! 07/05 19:56