Thành Viên

Số Dư: 0đ

Thẻ cào đã nạp

Thời gian Nhà mạng Mã thẻ Serial Mệnh giá Trạng Thái
02/06 14:21 VIETTEL 913584364636996 10009923208213 50,000đ

Thành Công

29/05 12:54 VINAPHONE 26997997949127 53510360423675 50,000đ

Thành Công

26/05 11:51 VIETTEL 713077337378575 10009795936785 20,000đ

Thành Công

22/05 18:44 VIETTEL 612376940195066 10009840003382 20,000đ

Thành Công

07/05 19:56 VIETTEL 912230417889721 10009934814206 50,000đ

Thành Công

18/04 21:03 VIETTEL 071049868024839 10008734225618 100,000đ

Thất Bại